Alžběta a Vratislav Hláskovi

Alžběta a Vratislav Hláskovi mají více než třicet let zkušeností z práce s dětmi i dospělými, a to i s těmi, kteří neměli funkční rodinné zázemí. Nabízejí moderní pohled na rodičovství opřený o vlastní zkušenosti i o nové poznatky o vývoji mozku. Alžběta absolvovala mimo jiné kurzy Fundaments of Neuroscience: Brain (Základy neurovědy, online learning course of Harvard University), Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte, Center of Developing Child, Harvard University, kurz SDG Academy). Vratislav byl mimo jiné v minulosti viceprezidentem pro profesní rozvoj Mezinárodní federace koučů ICF ČR. Oba působí řadu let v oblasti péče o ohrožené děti. Své zkušenosti uplatnili při vytvoření moderní sebeuvědomovací metody reDESIGN RODINY (Institut fyziologické socializace s. r. o.).

Rodičovské zkušenosti získávali již od 90. let, kdy pomáhali začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Možnosti sdílet s nimi rodinné prostředí využilo na přechodné období více než 12 dospívajících.

Od roku 2008 otevřeli cestu pěstounské péči na přechodnou dobu, v rámci které postupně poskytli dočasný domov 18 miminkům, o která se rodiče nemohli nebo nechtěli postarat. Miminka u nich trávila nejtěžší okamžiky, kdy se stabilizoval jejich zdravotní stav, hledalo se řešení pro jejich sociální situaci. Většinou u nich děti strávily několik měsíců.

Kromě toho svoje rodičovské zkušenosti ověřovali při výchově svých dvou dcer.

Kontaktní formulář